Cene ugljenih briketa

IMA NA STANJU

Ugljeni briketi, energent koji za razliku od uglja ima mnogo veću toplotnu moć. Pri sagorevanju odlikuje ga nizak nivo pepela, produženo vreme sagorevanja (čak tri puta duže), mali sadržaj sumpora. Ugljeni briketi primenljivi su za sve sisteme koji koriste čvrsto gorivo (šporete, peći, kamine i kotlove). Ekonomičnost ugljenih briketa ogleda se u tome što 1t ugljenih briketa menja 2,5 t uglja i 4-5m3 bukovog drveta.