Bukov i hrastov briket

Glavne kerakteristike briketa su:

– Energent koji po svojoj energetskoj vrednosti daje više toplote od uglja
– Pri sagorevanju karakteriše ga odsustvo štetnih gasova
– Male je zapremine, a veće kalorijske vrednosti od drveta
– Ne zahteva puno prostora za skladištenje, kao ni pripremu za upotrebu
– Briketi su tvrdi poput drveta, nakon sagorevanja ostaje mala količina pepela
– Sagorevanjem briketa mnogo brže se postiže željena temperatura u odnosu na druga goriva

Česta dilema je da li izabrati drvo ili brikete za ogrev, naš savet je da izaberete brikete.

Naime ogrevno drvo u svom sirovom stanju sadrži i do 50% vlage, što je pet puta više od briketa. Upravo je vlaga uzrok male količine enrgije koje drvo daje sagorevanjem, u prilog tome govori činjenica da je energetska topoltna moć briketa oko 2 puta veća od drveta.

Sa druge strane briket je mnogo praktičniji za upotrebu, odnosno nema sečenja, pakovanja, skladištenja, već je odmah spreman za loženje.
Iako su brojke te koje nas često opterećuju, u ovom slučaju itekako nam čuvaju novčanik. Ako uzmemo u obzir da jedna tona briketa ekvivalentna je 4 t drveta, 500-600 l lož ulja, 500-600 m3 gasa, 1 t kvalitetnog uglja, onda je pored kvalitetnog grejanja reč i o velikoj uštedi.

Cene briketa

U ponudi preduzeća Metalelektro Beograd možete naći bukov i hrastov briket prve klase. Briket možete poručiti u pakovanjima od 10, 20 i 25 kg.

Cena bukovog briketa u pakovanju od 10 kg iznosi  RSD, dok tona iznosi  RSD

Cena briketa osmougaonog sa rupom u pakovanju od 10 kg iznosi   RSD, dok tona ovog briketa iznosi  RSD

 

-Bukva Vladiva dzak 25/1 – ima na stanju

-Osmougaoni sa rupom 10/1- ima na stanju

-Briket cigla RUF 10/1-ima na stanju

-Briket Vladiva  f90 10/1 -ima na stanju

-Briket Beocib 10/1-ima na stanju